Phần mềm

Phần mềm, tải về phần mềm, download phần mềm, download soft

Download Classroom Spy Professional 4.3.3 – Phần mềm Theo dõi, Quản lý hệ thống

Classroom Spy Professional là phần mềm mà bạn có thể sử dụng để giám sát từ xa thông qua một màn hình máy tính. Bằng cách này, bạn luôn có thể xem những gì người dùng đang làm trên máy tính từ xa ở định dạng AVI, ngăn chặn truy cập vào internet, xem các hình ảnh trực tuyến của các máy tính mạng.