Thế giới chia sẻ

Tặng key Encrypt4all Pro – Phần mềm mã hóa dữ liệu mạnh mẽ

Encrypt4all là một tiện ich mã hóa cho tập tin Windows và thư mục Chương trình này là một chương trình mã hóa mạnh mẽ được sử dụng để lưu trữ tài liệu riêng tư của bạn thành một kho lưu trữ được mã hóa độc đáo. Mã hóa được thực hiện thông qua đầu vào với mật khẩu, Các kho lưu trữ được mã hóa được thể hiện như một tập tin *.e4a

Hàng loạt người dùng Google Docs bị lừa đảo chiếm quyền điều khiển

Theo tin tức mới nhất mà SecurityBox mới nhận được sáng nay thì: Hàng loạt người dùng đã nhận được email chứa file Google Docs giả mạo đính kèm. Nếu bạn đang sử dụng email và Google Docs, bạn nhận được lời mời chỉnh sửa một file tài liệu nào đó, SecurityBox khuyên bạn đừng mở nó ra. Đó là bởi đó có thể là một file giả mạo được hacker sử dụng để thực hiện việc lừa đảo của chúng.