Bitdefender sieu khuyen mai

Thế giới chia sẻ

Intel Turbo Boost là gì, cách cài đặt?

Công nghệ Intel® Turbo Boost làm tăng tốc bộ xử lý và hiệu năng đồ họa khi cần cho mức tải lớn, tự động cho phép các lõi bộ xử lý chạy nhanh hơn tần số hoạt động định mức nếu các lõi này hoạt động dưới mức giới hạn thông số điện năng, dòng điện và nhiệt độ.